Уважаеми учители,
За да разгледате печатния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на печатен вариант“.
За да разгледате електронния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на електронен вариант“.
За да разгледате примерното годишно разпределение, последвайте връзката „Годишно разпределение“.
За да разгледате книгата за учителя, последвайте връзката „Kнига за учителя“.
За да научите повече за учебният комплект и допълнителните ресурси, последвайте връзката „Брошура“.

„Мога да конструирам с хартия. 8 поздравителни картички“ за деца над 5 години

ПОД ПЕЧАТ
Автори: инж. Светла Ананиева, инж. Валентин Ананиев
   В книжката са предложени цветни печатни разгъвки, описание и схеми за изработване на 8 поздравителни картички и покани по случай познати на децата празници и ритуали. Задачите са съобразени с възрастовите особености на децата и съответстват на изискванията на стандарта за предучилищното образование на МОН за формиране и усъвършенстване на уменията за моделиране с хартия. Изпълнението им подпомага
развитието на фината моторика, координацията на движенията на ръцете, пространственото мислене и въображението.
   Предоставена е възможност за ползване онлайн на видеоинструкции, онагледяващи работния процес.