Уважаеми учители,
За да разгледате печатния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на печатен вариант“.
За да разгледате електронния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на електронен вариант“.
За да разгледате примерното годишно разпределение, последвайте връзката „Годишно разпределение“.
За да разгледате книгата за учителя, последвайте връзката „Kнига за учителя“.
За да научите повече за учебният комплект и допълнителните ресурси, последвайте връзката „Брошура“.

Сборник със задачи по математика за 2. клас „Знаеш ли как?“

Автори: Димитрина Капитанова и Цанка Лазарова
 Сборникът включва седем теми, всяка от които съдържа четири различни типа задачи с различна трудност:
  • изчислителни – задачи за усъвършенстване на техниката за бързо и вярно смятане
  • текстови – задачи с едно, две и повече пресмятания и съставяне на такива задачи
  • геометрични – различни задачи за изучените геометрични фигури и мерни единици
  • логически и състезателни – задачи с по-висока трудност за подготовка на учениците за участия в математически състезания и олимпиади.
Към всяка тема в сборника преди задачите е включена страничка за припомняне на основните знания и понятия по темата, към които второкласникът може да се върне при необходимост.
Приложени са и обобщаващи тестове, които ориентират и подготвят ученика за бъдещото му представяне на НВО.
Помагалото може да се използва успешно както по време на целодневната организация на учебния процес, така и през ваканционните дни за опресняване знанията на учениците.