Уважаеми учители,
За да разгледате печатния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на печатен вариант“.
За да разгледате електронния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на електронен вариант“.
За да разгледате примерното годишно разпределение, последвайте връзката „Годишно разпределение“.
За да разгледате книгата за учителя, последвайте връзката „Kнига за учителя“.
За да научите повече за учебният комплект и допълнителните ресурси, последвайте връзката „Брошура“.

Дидактична игра с карти „Сега ще ви разкажа“

ПОД ПЕЧАТ
Автори: Камелия Йорданова, Миглена Лазарова, Светла Ананиева
   Комплект с 22 двустранни образователни карти за развитие на езиковите умения чрез активна игра. Внимателно подбраният нагледен материал и предложените дидактически игри са съобразени с възрастта на децата и позволяват постепенно усложняване и надграждане на задачите с цел усъвършенстване на комуникативните им умения – диалогични и монологични.
Заниманията с картите съдействат за обогатяване на речниковия запас, развиват вниманието към значението на думите и точната им употреба, възпитават звукова култура, подпомагат формирането на граматически правилен изказ и усъвършенстването на свързаната реч.
   Комплектът е подходящ за индивидуална и групова работа в детската градина и у дома. В него са включени магнити за закрепване върху магнитна дъска.