Уважаеми учители,
За да разгледате печатния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на печатен вариант“.
За да разгледате електронния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на електронен вариант“.
За да разгледате примерното годишно разпределение, последвайте връзката „Годишно разпределение“.
За да разгледате книгата за учителя, последвайте връзката „Kнига за учителя“.
За да научите повече за учебният комплект и допълнителните ресурси, последвайте връзката „Брошура“.

Буквичките подреди, думички прочети за 4. група

Автори: Миглена Лазарова, Камелия Йорданова
 В книжката са предложени разнообразни и интересни игрословици и кръстословици, апробирани с деца в четвърта подготвителна група. Децата разпознават и назовават графични знаци на печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети. Задачите са подредени по степен на трудност и отговарят на стандарта за предучилищно образование. Изпълнението им развива както графичните умения и фината моторика, така и уменията за сричкуване, конструиране на изречения и разказване по нагледна основа. Така се обогатява устната реч и знанията на децата за околния свят, стимулира се интересът, подпомага се подготовката им за четене и писане и се улеснява интеграцията на децата с майчин език, различен от българския.