Документи за заявка на учебници и учебни помагала за училищата


Онлайн заявка за 2. и 6. клас можете да попълните ТУК


Писмо до директор
(изтеглете във формат .PDF)
 
Заявка
(изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане  и редактиране
или във формат .DOC, удобен за редактиране)
   
Договор
(изтеглете във формат .PDF
или във формат .DOC, удобен за редактиране)
Онлайн заявка за 1., 3., 4., 5. и 7. клас можете да попълните ТУК

Писмо до директор
(изтеглете във формат .PDF)
 
Заявка
(изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане и редактиране
или във формат .DOC, удобен за редактиране)
Договор
(изтеглете във формат .PDF
или във формат .DOC, удобен за редактиране)

Документи за заявка на учебни помагала за детските градини


Онлайн заявка за ПДГ можете да попълните ТУК

Писмо до директор
(изтеглете във формат .PDF)
 
Заявка за подготвителни групи
5-6 и 6-7 години

(изтеглете във формат .PDF
или във формат .DOC, удобен за редактиране)
Договор
(изтеглете във формат .PDF
или във формат .DOC, удобен за редактиране)


Формуляри за заявки за учебни помагала
за училища и детски градини за 2017–2018 г.
за закупуване от родителите


Заявки за учебни помагала за детски градини
(изтеглете във формат .PDF
или във формат .DOC, удобен за редактиране)
Заявки за учебни помагала за училища
(изтеглете във формат .PDF
или във формат .DOC, удобен за редактиране)