Заявка за познавателни книжки от програмна система „Златно ключе“
на издателство „Бит и техника“ за 3. и 4. подготвителни групи в детската градина и в училището
за учебната 2018–2019 година, които се заплащат с бюджетни средства

ОНЛАЙН ЗАЯВКА

за познавателни книжки за 3. и 4. подготвителни групи
за 2018–2019 година
можете да попълните тук 

 
Писмо до директор
(изтеглете във формат .PDF)
 
Офлайн заявка
(изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане  и редактиране
или във формат .DOC, удобен за редактиране)
 
 
Договор
(изтеглете във формат .PDF
или във формат .DOC, удобен за редактиране)
zaiavki.bititechnika.com/zaiavka/6/start.html

Заявка за допълнителни материали от програмна система „Златно ключе“
на издателство „Бит и техника“ за 3. и 4. подготвителни групи в детската градина и в училището

ОНЛАЙН ЗАЯВКА

за допълнителни материали за 3. и 4. подготвителни групи за 2018–2019 година
можете да попълните тук 

 
Писмо до директор
(изтеглете във формат .PDF)
 
Офлайн заявка
(изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане  и редактиране
или във формат .DOC, удобен за редактиране)
   
     
Заявки за учебници и учебни помагала за 1., 2., 4., 5. и 6. клас за 2018–2019 година

ОНЛАЙН ЗАЯВКА

за учебници и учебни помагала
за 1., 2., 4., 5. и 6. клас за 2018–2019 година
можете да попълните тук

Писмо до директор
(изтеглете във формат .PDF)
 
Офлайн заявка
(изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане  и редактиране
или във формат .DOC, удобен за редактиране)
   
Договор
(изтеглете във формат .PDF
или във формат .DOC, удобен за редактиране)

 


Заявка за 2. и 6. клас за 2017–2018 година 

Писмо до директор
(изтеглете във формат .PDF)
 
Заявка
(изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане  и редактиране
или във формат .DOC, удобен за редактиране)
   
Договор
(изтеглете във формат .PDF
или във формат .DOC, удобен за редактиране)


Заявка за 1., 3., 4., 5. и 7. клас за 2017–2018 година 

Писмо до директор
(изтеглете във формат .PDF)
 
Заявка
(изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане и редактиране
или във формат .DOC, удобен за редактиране)
Договор
(изтеглете във формат .PDF
или във формат .DOC, удобен за редактиране)