ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЯВКИ НА УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА ЗА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


Заявки за учебници и учебни помагала
за 1., 2., 4., 5. и 6. клас за 2018–2019 година


ОНЛАЙН ЗАЯВКА

за учебници и учебни помагала
за 1., 2., 4., 5. и 6. клас за 2018–2019 година
можете да полъните тук

Писмо до директор
(изтеглете във формат .PDF)
 
Офлайн заявка
(изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане  и редактиране
или във формат .DOC, удобен за редактиране)
   
Договор
(изтеглете във формат .PDF
или във формат .DOC, удобен за редактиране)

Онлайн заявка за 2. и 6. клас за 2017–2018 година можете да попълните ТУК!


Писмо до директор
(изтеглете във формат .PDF)
 
Заявка
(изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане  и редактиране
или във формат .DOC, удобен за редактиране)
   
Договор
(изтеглете във формат .PDF
или във формат .DOC, удобен за редактиране)

Онлайн заявка за 1., 3., 4., 5. и 7. клас за 2017–2018 година можете да попълните ТУК!

Писмо до директор
(изтеглете във формат .PDF)
 
Заявка
(изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане и редактиране
или във формат .DOC, удобен за редактиране)
Договор
(изтеглете във формат .PDF
или във формат .DOC, удобен за редактиране)

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЯВКА НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


Онлайн заявка за ПДГ за 2017–2018 година можете да попълните ТУК!

Писмо до директор
(изтеглете във формат .PDF)
 
Заявка за подготвителни групи
5-6 и 6-7 години

(изтеглете във формат .PDF
или във формат .DOC, удобен за редактиране)
Договор
(изтеглете във формат .PDF
или във формат .DOC, удобен за редактиране)


Формуляри за заявки за учебни помагала
за предучилищното  и училищното образование за 2017–2018 година
за закупуване от родителите


Заявки за учебни помагала за детски градини
(изтеглете във формат .PDF
или във формат .DOC, удобен за редактиране)
Заявки за учебни помагала за училища
(изтеглете във формат .PDF
или във формат .DOC, удобен за редактиране)