ПРИМЕРНИ ГОДИШНИ ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛНИЯ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
В ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ И УЧЕБНИЦИТЕ НА ИЗДАТЕЛСТВО БИТ И ТЕХНИКА

Тематично разпределение по изобразително изкуство за 4. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF 

Тематично разпределение по човекът и природата
 за 4. клас
      изтегли .DOC    изтегли .PDF

Тематично разпределение по м
атематика за 4. клас
      изтегли .DOC    изтегли .PDF

Тематично разпределение 
ИУЧ по математика за 4. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF

Тематично разпределение по т
ехнологии и предприемачество за 4. клас
      изтегли .DOC    изтегли .PDF

Тематично разпределение по математика за 3. клас       изтегли .DOC    изтегли .PDF

Тематично разпределение ИУЧ по математика за 3. клас 
    изтегли .DOC    изтегли .PDF 

Тематично разпределение по изобразително изкуство за 3. клас 
    изтегли .DOC    изтегли .PDF 

Тематично разпределение по човекът и природата за 3. клас 
    изтегли .DOC    изтегли .PDF

Тематично разпределение по технологии и предприемачество за 3. клас 
    изтегли .DOC    изтегли .PDF

 Тематично разпределение по технологии и предприемачество за 7. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF


Тематично разпределение по седмици за 1. ВГ (3–4 год.)
      изтегли .DOC    изтегли .PDF

Тематично разпределение по направления за 1. ВГ (3–4 год.)      изтегли .DOC    изтегли .PDF

Тематично разпределение по седмици за 2. ВГ (4–5 год.)      изтегли .DOC    изтегли .PDF

Тематично разпределение по направления за 2. ВГ (4–5 год.)      изтегли .DOC    изтегли .PDF

Тематично разпределение по седмици за 3. ПГ (5–6 год.)
      изтегли .DOC    изтегли .PDF

Тематично разпределение по направления за 3. ПГ (5–6 год.)      изтегли .DOC    изтегли .PDF

Тематично разпределение по седмици за 4. ПГ (6–7 год.)      изтегли .DOC    изтегли .PDF

Тематично разпределение по направления за 4. ПГ (6–7 год.)      изтегли .DOC    изтегли .PDF

Тематично разпределение по направления за смесена ПГ (5–7 год.)      изтегли .DOC    изтегли .PDF


Тематично разпределение по математика за 1. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF

Тематично разпределение по математика за 1. клас – избираема подготовка      изтегли .DOC    изтегли .PDF 

Тематично разпределение по изобразително изкуство за 1. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF 

Тематично разпределение по технологии и предприемачество за 1. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF 


Тематично разпределение по математика за 2. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF

Тематично разпределение по математика за 2. клас – избираема подготовка      изтегли .DOC    изтегли .PDF 

Тематично разпределение по изобразително изкуство за 2. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF 

Тематично разпределение по околен свят за 2. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF

Тематично разпределение по технологии и предприемачество за 2. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF


Тематично разпределение по домашен бит и техника за 4. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF


Технологии и предприемачество за 5. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF


Тематично разпределение по технологии и предприемачество за 6. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF