ПРИМЕРНИ ГОДИШНИ ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛНИЯ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
В УЧЕБНИЦИТЕ НА ИЗДАТЕЛСТВО БИТ И ТЕХНИКА


Математика за 1. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF

Математика за 1. клас – избираема подготовка      изтегли .DOC    изтегли .PDF 


Изобразително изкуство за 1. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF 


Технологии и предприемачество за 1. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF 


Математика за 2. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF

Математика за 2. клас – избираема подготовка      изтегли .DOC    изтегли .PDF 


Изобразително изкуство за 2. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF 


Околен свят за 2. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF


Технологии и предприемачество за 2. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF


Домашен бит и техника за 3. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF


Домашен бит и техника за 4. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF


Технологии и предприемачество за 5. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF


Технологии и предприемачество за 6. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF


Технологии  за 7. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF