За нас  Каталог   Приятели   Дистрибутори   Кошница За Сръчковци
 
 Учебна литература
Детски градини
 
Конструктивно-технически и битови дейности за подготвителни групи и класове Това помагало е предназначено да подпомогне образователния процес по конструктивно технически и битови дейности в подготвителните групи и класове. Включените в помагалото приложения от хартия и картон заедно с различните видове материали от безплатния комплект обезпечават изцяло практическите дейности.

Книгата за учителя съдържа необходимите насоки за подготовка и провеждане на задължителните педагогически ситуации като основна форма за организация на педагогическото взаимодействие.
 
От 1 - 4 клас
 
Учебник по Домашен бит и техника за 4. клас Учебникът допълва поредицата от учебници и учебни помагала - комплекти с дидактически материали, осигуряващи всичко необходимо за обучението по предмета "Домашен бит и техника" в началното училище. Голямото разнообразие от теми, проблеми и дейности е отлична предпоставка за доразвиване на придобитите в трети клас знания, умения, отношения и изграждане основата на обучението по предмета "Домашна техника и икономика" в пети клас.

Безплатният комплект с материали и приложенията от различни видове картон и хартия обезпечават изцяло практическата работа по предмета.

Книгата за учителя прадставлява кратко методическо ръководство, прадназначено да насочи и улесни подготовката и провеждането на уроците, и заедно с учебника представляват единен комплекс от учебно дидактически средства, съответстващи на нормативните документи в образованието.
 
От 5 - 8 клас
 
Учебник по Технологии за 7. клас
 
От 9 - 12 клас
 
Практически наръчник за работа по проекти В тази книга ще намерите всичко, свързано с работата по проекти – кратко и разбираемо!

Първата част на книгата има подчертано обучаваща функция. В нея се прави въведение в проектната работа, разясняват се гледните точки на планирането и се описва подходът при реализирането на проектите, като се дава отговор на въпросите:
Какъв е смисълът на работата по проект?
Кои са работните етапи?
Как се реализира проектът?
Как се представят и оценяват резултатите?

В практически ориентираната втора част на кни-гата са представени 100 предложения за теми на проекти. 20 от тях са разработени и описани подробно в удобен за копиране вид и могат да се предоставят на учениците като работни материали. След всяка тема са посочени 4 допълнителни идеи, които могат да се осъществят по същия или по подобен начин.

Всички разработки са свързани с практиката и са поднесени на достъпен език, затова книгата е подходяща за самостоятелна работа на учениците. Тя разкрива нови възможности за овладяване на умения и развиване на качества, трудно постижими при традиционното обучение:
целеустременост в работата
работна дисциплина
практическо мислене
способност за работа в екип
 
 
 

Дистрибутори

Моля, изберете интересуващатата ви област!


Млади приятелю, ако обичаш да майсториш разни играчки, модели, украшения и други интереснии и полезни  неща кликни тук и разгледай нашите идеи и  предложения

  
 
Начало |  За нас |  За контакти web design by MARKET ® WebBuilder