ЗАЯВКИ ЗА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
ЗА 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. КЛАС ЗА 2018–2019 ГОДИНА
ЗАЯВКИ ЗА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
ЗА 1., 2., 3. и 4. ГРУПА ЗА 2018–2019 ГОДИНА

Най-новите заглавия от Издателство Бит и техника:

Ползвайте БЕЗПЛАТНО електронно четими варианти на учебниците за 1.–7. клас ТУК!

Уважаеми учители,
достъп до новите е-учебници може да получите с предоставения Ви индивидуален или групов код.

Повече информация на:
тел: 052 36 26 14
моб: 0888 50 22 78, 0888 50 22 79

Регистрация за безплатни обучителни програми за преподаватели ТУК

Допълнителни материали в YouTube