Уважаеми учители,
За да разгледате печатния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на печатен вариант“.
За да разгледате електронния вариант на учебника, натиснете бутона „Демо на електронен вариант“.
За да разгледате примерното годишно разпределение, последвайте връзката „Годишно разпределение“.
За да разгледате книгата за учителя, последвайте връзката „Kнига за учителя“.
За да научите повече за учебният комплект и допълнителните ресурси, последвайте връзката „Брошура“.

Сценарии за празници в детската градина (сборник)

Автори: Даниела Иванова
Част от сценариите в сборника представляват съвременна адаптация за деца на български народни празници и обичаи. Друга част от сценариите са създадени  по повод официални и неофициални празници.