С ИЗБОРА НА ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА „ЗЛАТНО КЛЮЧЕ“

ВСЯКО ДЕТЕ ПОЛУЧАВА БЕЗПЛАТНО:

 • комплект познавателни книжки по всички образователни направления;
 • комплект материали за практическа работа по конструиране и технологии;
 • портфолио, включващо тестова батерия със задачи по всяко образователно направление и чек лист за проследяване на индивидуалните постижения на детето (входно и изходно ниво), картони за отбелязване на индивидуалните особености, предпочитания, впечатления, интереси и желания на детето, папка за събиране на материали от практическата дейност – фотографии, рисунки, картички, апликации и други.

ВСЯКА ГРУПА ПОЛУЧАВА БЕЗПЛАТНО:

 • комплект познавателни книжки по всички образователни направления;
 • автодидактични игри по български език и литература и математика;
 • комплект материали за практическа работа по конструиране и технологии;
 • портфолио, включващо тестова батерия със задачи по всяко образователно направление и чек лист в удобен табличен вид за нанасяне на резултатите от проследяване постиженията на детето (входно и изходно ниво), картони за отбелязване на индивидуалните особености, предпочитания, впечатления, интереси и желания на детето, папка за събиране на материали от практическата дейност на детето – фотографии, рисунки, картички, апликации и други;
 • електронни варианти на познавателните книжки;
 • книга за учителя по всички образователни направления (вкл. по физическа култура) с методически указания за провеждането на всяка педагогичека ситуация;
 • примерно годишно тематично разпределение по седмици;
 • нагледни дидактични табла.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ И ДЕТЕТО:

 • автодидактични игри по български език и литература и математика;
 • христоматия по български език и литература;
 • сборник с приказки на различни етноси и народи;
 • книга за учителя по музика с подробни методически разработки на ситуациите със съвременни интерактивни методи, игри по ТРИЗ педагогика, игрови елементи по музикална система „Шулверк“, нотно приложение на народни и популярни песни, авторски и други музикално-дидактични, музикално-подвижни и фолклорни игри, сценарии за тържества;
 • сборник с музикални игри за учителя по музика.