ПРИМЕРНИ ГОДИШНИ ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛНИЯ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
В ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ И УЧЕБНИЦИТЕ НА ИЗДАТЕЛСТВО БИТ И ТЕХНИКА

Тематично разпределение по математика за 4. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS

Тематично разпределение ИУЧ математика за 4. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS

Тематично разпределение ИУЧ – Математиката около нас за 4. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS 

Тематично разпределение по човекът и природата за 4. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS

Тематично разпределение по изобразително изкуство за 4. клас       изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS

Тематично разпределение по технологии и предприемачество за 4. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS


Тематично разпределение по м
атематика за 3. клас     изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS

Тематично разпределение 
ИУЧ по математика за 3. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF    

Тематично разпределение ИУЧ – Математиката около нас за 3. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS 

Тематично разпределение по изобразително изкуство за 3. клас 
    изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS 

Тематично разпределение по човекът и природата за 3. клас 
    изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS

Тематично разпределение по технологии и предприемачество за 3. клас 
    изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS


Тематично разпределение по м
атематика за 2. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS

Тематично разпределение ИУЧ по математика за 2. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS 

Тематично разпределение ИУЧ – Математиката около нас за 2. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS

Тематично разпределение по и
зобразително изкуство за 2. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS 

Тематично разпределение по родинознание
 за 2. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS

Тематично разпределение по технологии и предприемачество за 2. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS


Тематично разпределение по м
атематика за 1. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS

Тематично разпределение ИУЧ по математика за 1. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS 

Тематично разпределение ИУЧ – Математиката около нас за 1. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS

Тематично разпределение по и
зобразително изкуство за 1. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS 

Тематично разпределение по т
ехнологии и предприемачество за 1. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS


Тематично разпределение по седмици за 1. ВГ (3–4 год.)
      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS

Тематично разпределение по направления за 1. ВГ (3–4 год.)      изтегли .DOC    изтегли .PDF   изтегли .XLS

Тематично разпределение по седмици за 2. ВГ (4–5 год.)      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS

Тематично разпределение по направления за 2. ВГ (4–5 год.)
      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS

Тематично разпределение по направления за смесена ПГ (3–5 год.)      
изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS


Тематично разпределение по седмици за 3. ПГ (5–6 год.)
      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS

Тематично разпределение по направления за 3. ПГ (5–6 год.)      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS

Тематично разпределение по седмици за 4. ПГ (6–7 год.)      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS

Тематично разпределение по направления за 4. ПГ (6–7 год.)      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS

Тематично разпределение по направления за смесена ПГ (5–7 год.)      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS


Тематично разпределение по технологии и предприемачество за 5. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS

Тематично разпределение по технологии и предприемачество за 6. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS

Тематично разпределение по технологии и предприемачество за 7. клас      изтегли .DOC    изтегли .PDF    изтегли .XLS