Заявка за познавателни книжки за  1. група за учебната 2022–2023 г.

Заявка за познавателни книжки за  
2., 3. и 4. група за учебната 2022–2023 г.


Заявка за учебници и помагала за 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас за учебната 2022–2023 г.


Заявка за познавателни книжки за  
2., 3. и 4. група за учебната 2021–2022 г.

Заявка за учебници и помагала за 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас за учебната 2021–2022 г.

Заявка за допълнителни помагала за децата и ресурси за учителя в детската градина и в училището за предучилищното образование

Заявка за учебни помагала по Математика за 1., 2., 3., 4. клас за училищното образование

Заявка за учебни помагала по Технологии и предприемачество за 5., 6., 7. клас за училищното образование

 


Заявка за познавателни книжки от програмна система „Златно ключе“
за 1. група в детската градина за учебната 2022–2023 г.

 

ОНЛАЙН ЗАЯВКА

 може бързо и лесно да попълните и изпратите ТУК >

 
ПИСМО ДО ДИРЕКТОР
Изтеглете.
 
ОФЛАЙН ЗАЯВКА
Изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане  и редактиране или във формат .DOC, удобен за редактиране, попълнете и изпратете по пощата или на електронната поща на издателството.
   Заявка за познавателни книжки от програмна система „Златно ключе“
за 2., 3. и 4. група в детската градина и в училището за учебната 2022–2023 г.

 

ОНЛАЙН ЗАЯВКА

 може бързо и лесно да попълните и изпратите ТУК >

 
ПИСМО ДО ДИРЕКТОР
Изтеглете.
 
ОФЛАЙН ЗАЯВКА
Изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане  и редактиране или във формат .DOC, удобен за редактиране, попълнете и изпратете по пощата или на електронната поща на издателството.
   
Заявка за учебници и учебни комплекти за 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас
за учебната 2022–2023 
г.
 ОНЛАЙН ЗАЯВКА

може бързо и лесно да попълните и изпратите ТУК >

ПИСМО ДО ДИРЕКТОР
Изтеглете.
 
ОФЛАЙН ЗАЯВКА
Изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане  и редактиране или във формат .DOC, удобен за редактиране, попълнете и изпратете по пощата или на електронната поща на издателството.
   Заявка за познавателни книжки от програмна система „Златно ключе“
за 2., 3. и 4. група в детската градина и в училището за учебната 2021–2022 г.

 

 
ПИСМО ДО ДИРЕКТОР
Изтеглете.
 
ОФЛАЙН ЗАЯВКА
Изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане  и редактиране или във формат .DOC, удобен за редактиране, попълнете и изпратете по пощата или на електронната поща на издателството.
   
     

                            


Заявка за учебници и учебни комплекти за 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас
за учебната 2021–2022 
г.
   
ПИСМО ДО ДИРЕКТОР
Изтеглете.
 
ОФЛАЙН ЗАЯВКА
Изтеглете във формат .XLS, удобен за пресмятане  и редактиране или във формат .DOC, удобен за редактиране, попълнете и изпратете по пощата или на електронната поща на издателството.
   
     Заявка за допълнителни помагала за децата и ресурси за учителя
в детската градина и в училището 
за предучилищното образование
ОНЛАЙН ЗАЯВКА

може бързо и лесно да попълните и изпратите ТУК > 

(Тази заявка може да бъде подадена от родител, учител или от детската градина/училището.)

 
     


Заявка за учебни помагала по Математика
за 1., 2., 3., 4. клас 
за училищното образование

                                                  ОНЛАЙН ЗАЯВКА

може бързо и лесно да попълните и изпратите ТУК >

(Тази заявка може да бъде подадена от родител, учител или от училището.)

 

 
Заявка за учебни помагала по Технологии и предприемачество
за 5., 6., 7. клас 
за училищното образование

                                                  ОНЛАЙН ЗАЯВКА

може бързо и лесно да попълните и изпратите ТУК >

(Тази заявка може да бъде подадена от родител, учител или от училището.)